ติดต่อสำนักงานทางหลวงที่ 7

            เลขที่37 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

            โทรศัพท์ : 0-4324-6778

            โทรสาร : 0-4324-6785

            Webmaster : doh0502@doh.go.th , doh0502@hotmail.com