ประกาศการขายทอดตลาด

 - ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(นอกเงินทุน)


   เลขที่ คค 06123/พ.4/2/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2560  

 - ขายทอดตลาดอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ(เศษเหล็ก)และยางเก่าชำรุด(งานเงินทุน)


   เลขที่ คค 06123/พ.4/4/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560  

 - ขายทอดตลาดถังเปล่าน้ำมันหล่อลื่นเก่าชำรุด(งานเงินทุน)


   เลขที่ คค 06123/พ.4/3/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560  

 - ขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าชำรุด(งานเงินทุน)


   เลขที่ คค 06123/พ.4/4/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560  

 - ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด


   เลขที่ คค 06123/พ.4/6/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560  

 

 - ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน)

 
   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560  

 - ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน)

   เลขที่ คค 06123/พ.4/2/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560   

   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560  

 - ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน)

 
   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560